NASZA OFERTA

Firma Z.U.DERAT jest następcą firmy funkcjonującej na rynku nieustannie od 1992 roku. Oferujemy wykonanie usług dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji, ozonowania, fumigacji i sprzątania pomieszczeń. Zabezpieczamy obiekty przed szkodnikami, insektami oraz monitorujemy ich aktywność.

Fumigacja

Fumigacja
Zabieg polegający na stosowaniu środków ochrony roślin metodą fumigacji. Jest to obecnie najskuteczniejsza metoda zwalczania każdego rodzaju organizmów szkodliwych, pojawiających się w uprawach polowych i w pomieszczeniach magazynowych.

Deratyzacja

Deratyzacja
Zabezpieczenie obiektu przed gryzoniami poprzez stosowanie trucizny w formie pasty, woskowych bloczków lub zatrutego pokarmu. Montujemy stacje deratyzacyjne na terenie całego obiektu lub stosujemy pułapki żywo-łowne w celu schwytania szkodników.

Dezynsekcja

Dezynsekcja
Zwalczanie wszelkich szkodników sanitarnych poprzez wykonywanie oprysków dostosowanymi preparatami. Wyróżniamy metody chemiczne, biologiczna, mechaniczna, gorącym powietrzem lub fumigacji pomieszczeń.

Dezynfekcja

Dezynfekcja
Usuwanie niebezpiecznych bakterii, skupisk chorobotwórczych, wirusów i drobnoustrojów ze wskazanych powierzchni oraz pomieszczeń. Korzystamy głównie z metod oprysku preparatami przeznaczonymi do dezynfekcji. 

ZABEZPIECZENIA OBIEKTU W SYSTEMIE HACCP

Polega na przygotowaniu i wdrożeniu na obiekcie Programu Zwalczania Szkodników, w którego skład wchodzi audyt zerowy, montaż urządzeń monitorujących, opracowanie dedykowanego programu ochrony przed szkodnikami, szkolenie pracowników, obsługę urządzeń i monitoring. Zabezpieczamy obiekty przemysłu spożywczego, restauracje, hotele, szkoły, przedszkola, ośrodki szkoleniowe i inne ściśle związane z gastronomią przed szkodnikami. Cała procedura zabezpieczenia obiektu przebiega zgodnie z wymaganiami HACCP. Celem prowadzonych przez nas działań jest zapobieganie występowaniu szkodników na terenie obiektu i zredukowanie warunków sprzyjających ich rozwojowi.

DEZYNFEKCJA - OZONOWANIE

Na czym polega ozonowanie? Ozonowanie polega na wytworzeniu stężenia gazu złożonego z trzech atomów tlenu. Jest to gaz niepalny, o właściwościach dobrze rozpuszczalnych w wodzie. W przeciwieństwie do innych gazów, ozon jest gazem nietrwałym i rozkłada się tyle ile trwa proces jego wytworzenia generatorem ozonu. Wytwarzany ozon wchodzi w reakcję ze związkami organicznymi (pleśń, grzyby, bakterie, alergeny, wirusy) i całkowicie je niszczy. Przebiega to w ten sposób, że ozon w procesie rozkładania się uwalnia dodatkową cząsteczkę tlenu, która neutralizuje związki chemiczne w wyniku łączenia się z nimi. Reakcja ta nosi nazwę ozonowania. Rezultatem zabiegów ozonowania jest czyste powietrze, wolne od wirusów, bakterii i innych niebezpiecznych dla zdrowia związków. Ozonowanie nie tylko poddaje powietrze dezynfekcji, ale także szybko neutralizuje wszelkie przykre zapachy. Dowiedziono, że bakteriobójczość ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy efektywniejsze niż chloru i już nieznaczne stężenie ozonu wciągu paru minut zabija bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy. Zabiegi ozonowania doceniane są najczęściej w przemyśle hotelarskim i restauratorskim, ale korzystają z niego także prywatne osoby, pragnące pozbyć się alergenów ze swojego mieszkania lub samochodu.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Podczas współpracy trzymamy się procedur. W pierwszym etapie wdrażamy program ochrony obiektu przed szkodnikami polegający na prowadzeniu profilaktyki, monitoringu aktywności szkodników, a następnie ich zwalczanie. Kolejny etap ma na celu zabezpieczenie całego terenu, wszystkich budynków i pomieszczeń przed szkodnikami, podziału odpowiedzialności przeprowadzenia działań korygujących oraz dokonywania zapisów i tworzenia dokumentacji zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami. Firma DERAT stosuje stacje kontroli owadów oraz gryzoni wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, przez co jesteśmy w stanie na bieżąco obserwować obecność szkodników. Zabezpieczamy pomieszczenia ściśle związane z gastronomią, magazyny żywności, szkoły, przedszkola czy hotele. Częstotliwość monitorowania obiektu jest określona na samym początku współpracy oraz dostosowana do obiektu względem wymogów sanitarnych i podatności na szkodniki. Jesteśmy tam, gdzie szkodniki utrudniają prowadzenie działalności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Papieża Jana Pawła II 3, 59-800 Lubań
tel. 794765668 lub 691353932
zu.derat@gmail.com